Regulamin współpracy

1.Sesje zdjęciowe odbywać się będą w Słupsku przy ul. Paderewskiego 16/1 lub plenerze.

2. Warunkiem zapisania na sesję fotograficzną jest wpłacenie bezzwrotnego zadatku wysokości 50 zł na konto bankowe:
76 1910 1048 2683 0004 9129 0001 Studio Fotograficzne Magdalena Niewęgłowska
Istnieje możliwość jednorazowej zmiany terminu sesji jeśli zostanę o tym poinformowana min. 24 godz. przed godziną sesji.

3. Zapłata pozostałej kwoty następuje w dniu sesji zdjęciowej. Płatność gotówką lub BLIKiem.

4. Cena oraz ilość zdjęć zgodna z wykupionym pakietem. Proszę o utworzenie kopii, zgranie zdjęć na komputer, aby ich nie utracić.

5. Możesz dodatkowo dokupić dowolną ilość ujęć poza pakietem, według obowiązującego cennika .

6.Po wykonanej sesji zdjęciowej udostępniam Ci ujęcia cyfrowe w formie galerii internetowej chronionej hasłem w terminie do 7 dni od dnia sesji.

7. Macie 5 dni na odesłanie wybranych ujęć. Jest to bardzo ważne ponieważ, zlecenia będą realizowane w kolejności nadesłanych zdjęć, a nie dnia wykonania!

8. Gotową sesję przekażę Ci drogą mailową do 30 dni OD MOMENTU WYBORU ZDJĘĆ ( w galerii internetowej) i ZAKSIĘGOWANIA płatności za dodatkowe ujęcia.

Termin odbioru wydruków ustalamy indywidualnie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania plików cyfrowych.

9. Nieodebrane wydruki zdjęć po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o możliwości odbioru będą niszczone.

10. Zdjęcia z sesji nieopłaconych, które nie są wybrane w ciągu 3 miesięcy od dnia wysłania galerii są trwale kasowane.

11. Fotografie można umieszczać na portalach społecznościowych, powinny mieć mieć moje logo lub link do strony “Magdalena Niewęgłowska Fotografia”

12. Zdjęcia poddane są autorskiej obróbce, która nie może być w żaden sposób edytowana przez klienta poprzez filtry, zmianę kadrowania itp.

13. Obróbka zdjęć nie obejmuje następującego retuszu: usuwanie postaci lub przedmiotów, dodawanie postaci lub przedmiotów, zmiany plastyki twarzy lub postury postaci, retusz sylwetki postaci.

14. W studio obowiązuje całkowity zakaz wykonywania zdjęć przez klienta.

15. Proszę przychodzić punktualnie. W przypadku opóźnienia, będzie mniej czasu na wykonanie sesji.

16. Na sesję zabieramy obuwie zmienne. Czyli buty, które chcecie mieć na zdjęciach ubieramy dopiero w studiu.

17. Rodzice bierze odpowiedzialność za swoje dzieci w trakcie sesji aby nie stała im się krzywda i ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe szkody.

18. Zdjęcia z sesji nie wybrane i nie opłacone przez Zleceniodawcę archiwizowane są przez 3 miesiące. Po tym czasie zostają trwale usunięte.

19. Zdjęcia z sesji wybrane i opłacone archiwizowane są przez 12 miesięcy.

20. Nie ma możliwości dokupienia surowych zdjęć z aparatu.

21. Zmiana ilości zdjęć na mniejszą, czy rezygnacja z jakiejkolwiek części pakietu, nie skutkuje obniżeniem ceny. Nie ma również możliwości zmiany pakietu na wyższy. Pakiety wybieracie umawiając się na sesję.

22. Klient zapoznał się z dorobkiem fotograficznym Fotografa i w pełni akceptuje charakter oraz sposób obróbki fotografii. Jest świadomy tego, iż zdjęcia mogą się różnić od innych zdjęć zamieszczonych w portfolio Fotografa, co jest uwarunkowane wieloma czynnikami t.j. dobór garderoby, indywidualne cechy charakteru fotografowanych osób i chęć współpracy podczas sesji fotograficznej.

23. W przypadku niemożności wykonania usługi przez FOTOGRAFA, skutkiem wypadków losowych oraz choroby czy złego stanu zdrowia dopuszcza się wyznaczenie nowego terminu sesji.