Regulamin Karty Stałego Klienta

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta (zwanej dalej „Kartą”).

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019r.

3. Karta Stałego Klienta jest własnością firmy Studio Fotograficzne Magdalena Niewęgłowska. Wydawana jest klientowi w przypadku wykonania wykupionej przez niego sesji zdjęciowej, z pierwszą pieczątką.

4. Od tego momentu klient otrzymuje jedną pieczątkę za każdą kolejną wykupioną sesję.

5. Karta jest kartą imienną, może się nią posługiwać wyłącznie posiadacz Karty.

6. Po zebraniu 5 pieczątek klient otrzymuje 100% rabatu na MINI sesję zdjęciową z 5 plikami cyfrowymi, wysłanymi na e-mail.

7. Darmowa sesja wykonywana jest wyłącznie w moim studio, nie ma możliwości wykonania darmowej sesji w plenerze.

8. Darmową sesję Klient musi wykonać w ciągu 3 miesięcy od otrzymania 5tej pieczątki, inaczej nagroda przepada.

9. Na sesję należy umówić się z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Klient może wykorzystać darmową sesję po wcześniejszej konsultacji, na studyjną sesję rodzinną (jedna rodzina -rodzice + dzieci), dziecięcą (dzieci powyżej 6go miesiąca życia), ciążową, kobiecą czy cykliczne mini sesje organizowane z różnych okazji jak np. święta czy urodziny. Sesje urodzinowe wyłącznie w terminie organizowanych mini sesji urodzinowych.

11. Promocją nie są objęte sesje noworodkowe ( dzieci do 6go miesiąca życia), sesje ślubne, z okazji chrztu i komunii, sesje wizerunkowe czy komercyjne.

12. Karta ważna jest do momentu, aż właściciel Studio Fotograficzne Magdalena Niewęgłowska nie poinformuje o jej wycofaniu bądź zmianie na inną kartę.

13. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Karty Stałego Klienta w każdym momencie.

14. Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Karty Stałego Klienta w każdym momencie.

15. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub jej posiadacza nie będzie honorowana.

16. Niniejszy Regulamin Programu Karty Stałego Klienta będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą pierwszego wydania uczestnikowi Karty Stałego Klienta.

17. Udział klienta w programie jest dobrowolny i nie przymuszony.

fotograf słupsk